افلاک - 115 متر گروه ج
 • (بانک آینده شعبه شهید عراقی کد 242) - 0202077707000
 • (بانک سینا - ستارخان کد 365) - 1-36500055-816-365
 • سایر - سایر
 • دستگاه pos دفتر - 365-818-36500055-1

 • تصویر پروژه افلاک

  پروژه افلاک 99/12/15
 • تصویر پروژه افلاک 01

  99/09/30
 • تصویر پروژه افلاک 02

  تصویر پروژه افلاک داخلی 99/09/30
 • تصویر پروژه افلاک -

  99/12/15
 • نمای خارجی 1400/01/15

 • اجرای رمپ 1400/01/15

 • تصویر پروژه افلاک 04

 • تصویر پروژه افلاک 05

  1400/03/17
 • تصویر پروژه افلاک 06

  1400/03/17
 • نمای جنوبی

 • دیواررمپ

  1400/06/07
 • نصب کانال کشی واسپلیت واحدها

  1400/06/17
 • لوله کشی گاز

  1400/06/17
 • نماکاری جنوبی

  1400/06/17
 • افلاک

  1400.06.23
 • سنگ کاری کف رمپ

  1400/07/01
 • کانال کشی.اگزاستها

  1400/07/01
 • کف پارکینگ

  1400/07/01
 • سیمانکاری وسفیدکاری نما

  1400/7/15
 • کانال کشی

  1400/7/15
 • شبکه های زنبوری نصب شده سقف 15

  1400/7/15
 • نمای شمالی

  1400/08/01
 • بتن ریزی سقف15

  1400/08/01
 • لوله کشی رایزرابرسانی طبقه اول

  1400/08/15
 • بتن ریزی سقف16

  1400/08/15
 • نصب واتصال کانال به کوندانس

  1400/08/15
 • لوله کشی آب باران وفاضلاب

  1400/08/15
 • مونتاژاسکلت خرپشته وهلی پد

  1400/09/01
 • لوله کشی وتاسیسات مکانیکی

  1400/09/01
 • سفیدکاری نمای جنوبی

  1400/09/01
 • نمای شمالی جدید

  1400/09/14
 • سنگ دیوار راه پله طبقات ده تاسیزده

  1400/09/14
 • لوله کشی سردوگرم

  1400/09/14
 • اتمام سفیدکاری نمای شمالی

  1400.09.30
 • ساخت چارچوب دربهای 17 طبقه مسکونی

  1400/09/30
 • ساخت کلاف پنجره

  1400/09/30
 • ارماتوربندی سقف سپتیک

  1400/09/30
 • سیمانکاری وشیب بندی سرویسها وآهن کشی دورلوله های فاضلاب

  1400/09/30
 • اجرای کف راهروطبقه اول

  1400/09/30
 • کاشیکاری سرویس ها1

  1400/10/15
 • کاشیکاری آشپزخانه

  1400/10/15
 • کاشیکاری سرویس ها2

  1400/10/15
 • سنگ کاری کف راهروها

  1400/10/15
 • سپتیک

  1400/10/15
 • نصب تیرهای هلی پد

  1400.11.1
 • جوشکاری تقویت ستونها

  1400.11.1
 • کاشیکاری سرویسها

  1400.11.1
 • اتمام نما درچهارجهت تا طبقه دهم

  1400.11.15
 • تیرریزی هلی پد

  1400.11.15
 • رابیتس کاری

  1400.11.15
 • اجرای اسکلت هلی پد

  1400.12.15
 • پایه های کندانسها دربام

  1400.12.15
 • لوله کشی سردوگرم طبقات

  1400.12.15
 • شیب بندی پشت بام

  1400.12.15
 • نمای کلی

  1400.12.26
 • کاشیکاری تراس

  1400.12.26
 • هلی پد

  1400.12.26
 • نصب پنجره های طبقات

  1400.12.26
 • سنگ کاری بدنه راهرو

  1401/1/14
 • ادامه کاشیکاری تراس ها

  1401/1/14
 • نصب شیشه پنجره ها تا طبقه نهم

  1401/1/28
 • آهن کشی آسانسور

  1401/1/28
 • دیوارچینی جان پناه بام

  1401/1/28
 • سیمانکاری نماازطبقه ده تاهفده

  1401/1/28
 • اتمام لوله کشی گاز 17 طبقه

  1401/1/28
 • سنگ بدنه راه پله طبقه17

  1401/1/28
 • سیمانکاری نما طبقه دهم به بعد

  1401.2.17
 • دورچینی بام

  1401/2/17
 • اتمام سنگ بدنه راه پله

  1401/2/17
 • سنگ بدنه کف چاله اسانسور

  1404/2/18
 • زیرسازی کف راهروها

  1401/3/1
 • سفیدکاری طبقه اول

  1401/3/1
 • ابرسانی طبقات

  1401/3/1
 • شیب بندی سرویس ها

  1401/3/1
 • اتمام سیمانکاری نما

  1401/3/1
 • سفیدکاری راه پله

  1401/3/15
 • نما

  1401/04/01
 • سفیدکاری رابیتس زیرپله

  1401.04.10
 • سفیدکاری واحدها تا انتهای طبقه سوم

  1401.04.10
 • اتمام سنگ کاری کف راهروها

  1401.04.10
 • کناف کاری طبقه یک

  1401/04/15
 • سرامیک کف سرویس ها

  1404/04/15
 • سرامیک کف تراس

  1401.04.15
 • تیغه چینی همکف.سالن اجتماعات وسالن ورزش و...

  1401.04.15
 • ریل گذاری اسانسورشرقی

  1401/5/1
 • نمای جدید

  1401/5/1
 • پست گاز

  1401/5/1
 • پست برق

  1401/05/1
 • شهادت سالار شهیدان آقا امام حسین، برشما شیعیان ومحبین اهل بیت تسلیت باد

  هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت با خبران غمت بی خبر از عالمند . . . السلام علیک یا ابا عبدالله …
 • 1401.5.18

  نمای جنوبی..
 • 1401.05.18

  سنگ نمای همکف ضلع شمال
 • 1401/05/18

  کرسی چینی دورسپتیک
 • 1401/5/18

  سنگ نمای همکف ضلع غرب قوسی

%85

گزارش ها
گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه افلاک 99/08/15 (1 سال پیش)

1- قالب بندی و بتن ریزی تا طبقه 3- انجام شده است 2- دیوار ضلع جنوبی و شرقی به اتمام رسیده است 3- حفر یک عدد چاه 4- جوشکاری...