افلاک - 115 متر گروه ج
 • (بانک آینده شعبه شهید عراقی کد 242) - 0202077707000
 • (بانک سینا - ستارخان کد 365) - 1-36500055-816-365
 • سایر - سایر

 • تصویر پروژه افلاک

  پروژه افلاک 99/12/15
 • تصویر پروژه افلاک 01

  99/09/30
 • تصویر پروژه افلاک 02

  تصویر پروژه افلاک داخلی 99/09/30
 • تصویر پروژه افلاک -

  99/12/15
 • اجراسازه افلاک

 • لوله کشی فاضلاب

 • اجرای رابیتس کاری داکت سرویسها

 • لوله کشی اب

 • کلکتوراب طبقات

 • عایق کاری لوله کشی سردوگرم بالکن ها

 • کانال کشی داکت اسپلیت

 • سیمانکاری وشیب بندی سرویس ها

 • سنگ بدنه راه پله

 • سنگ کف رمپ

 • لوله کشی گاز

 • عایق کاری سرویس ها

 • کاشی سرویس ها

 • سپتیک

 • سپتیک-

 • نما*

 • اجرای هلی پد

 • هلی پد**

 • سنگ بدنه همکف

 • سفیدکاری واحدها

 • پنجره پاگرد راه پله

 • کاشی بالکن ها

 • نصب پنجره واحدها

 • قیروگونی بام

 • آهن کشی آسانسور

 • سنگ کاری بدنه بام

 • زیرسازی کف

 • اجرای سنگ کف راهرو

 • سفیدکاری سقف راه پله

 • تراس همکف

 • سنگ کف راهرو

 • اسکلت کناف سقف

 • نصب باسداکت

 • ارت

 • کاشی سرویس های همکف

%94.00

گزارش ها
گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه افلاک 99/08/15 (3 سال پیش)

1- قالب بندی و بتن ریزی تا طبقه 3- انجام شده است 2- دیوار ضلع جنوبی و شرقی به اتمام رسیده است 3- حفر یک عدد چاه 4- جوشکاری...