بهارستان دهم
 • 3 سال پیش
 • نا معلوم - 0
 • بانک آینده شعبه شهید عراقی سپرده کوتاه مدت - 0202077707000
 • بانک سینا شعبه ستارخان کد ۳۶۵ - ا - ۳۶۵۰۰۰۵۵ - ۷۰۱ - ۳۶۵

 • نمای اصلی

  1400.12.17
 • تصویر پروژه نهایی

  تصویر پروژه نهایی
 • تصویر پروژه بهارستان 01

  بهارستان 01 - تاریخ 99/11/15
 • تصویر پروژه بهارستان 02

  بهارستان - تاریخ 99/12/15 پارکینگ 1-
 • تصویر پروژه بهارستان 03

  بهارستان - تاریخ 99/12/15 سقف آخر
 • تصویر پروژه بهارستان 04

  داخلی -99/12/15
 • تصویر پروژه بهارستان 05

 • اجرای سنگ دیواره پارکینگ

  بهارستان - تاریخ 1400/01/15 پارکینگ 2-
 • نمای خارجی -01- 1400/03/17

 • نمای خارجی -02- 1400/03/17

 • نصب یونیت های داخلی

  1400/03/17
 • تصویر پروژه بهارستان 06

  1400/03/17
 • تصویر پروژه بهارستان 07

  1400/03/17
 • تصویر پروژه بهارستان 08

  1400/03/17
 • سنگ کف واحدپذیرایی

  1400/05/19
 • گچکاری دیوارواحدها

  1400/05/19
 • کاشی بدنه پشت کابینت

  1400/05/19
 • کف خواب واحدها

  1400/05/19
 • کف پارکینگ

  1400/05/19
 • نمای جنوبی

  1400/05/19
 • کناف سقف پذیرایی

  1400/06/07
 • نما

  1400/06/07
 • سنگ کف

  1400/06/07
 • نما21شهریور1400

  1400.06.21
 • کفسازی پارکینگ

  1400.06.21
 • سفیدکاری واحدها

  1400.06.21
 • کف راه پله

  1400/06/21
 • کناف کاری واحدها

  1400/07/01
 • نما.شهریور1400

  1400/07/01
 • سفیدکاری

  1400/07/01
 • شاسی کشی وریل گذاری اسانسور

  1400/07/01
 • راه پله

  1400/07/01
 • پارکینگ ورمپ

  1400/07/01
 • نازک کاری واحدها

  1400/7/15
 • کف سازی پارکینگها

  1400/7/15
 • نمای ساختمان

  1400/08/01
 • نصب آسانسور

  1400/08/01
 • پاسیوونورگیر

  1400/08/01
 • داخل واحدها

  1400/08/01
 • زیرسازی سطح دیوارواحدها

  1400/09/01
 • فلاشینگ نما

  1400/09/01
 • سنگ بدنه لابی

  1400/09/01
 • نماکاری خرپشته

  1400/09/14
 • نمای نهایی

  1400/09/14
 • تکمیل نما

  1400/09/20
 • سالن اجتماعات

  1400/09/21
 • نمای داخلی حیاط

  1400/09/24
 • طبقه همکف.ورودی به سمت حیاط

  1400/09/24
 • سنگ کف ورودی لابی

  1400/010/01
 • نصب شیشه های پنجره ها

  1400/10/01
 • آجرنمای حیاط

  1400/10/1
 • کف سازی بام

  1400/10/15
 • ایزولاسیون بام

  1400/10/15
 • سقف کاذب پارکینگها

  1400/10/15
 • درب پارکینگ

  1400/10/15
 • نصب شیشه پنجره ها

  1400/10/15
 • کف سازی حیاط

  1400.11.1
 • نصب درب ورودی واحدها

  1400.11.1
 • نصب دریچه ها

  1400.11.1
 • کف سازی پشت بام

  1400.11.1
 • نصب نرده ها

  1400.11.15
 • درب ورودی

  1400.11.15
 • لابی

  1400.11.15
 • نصب درب های داخل واحدها

  1400.12.15
 • نصب روشنایی وهالوژن واحدها

  1400.12.15
 • راه اندازی اسانسور

  1400.12.15
 • برداسانسور

  1400.12.15
 • پکیج

  1400.12.15
 • نصب روشویی

  1400.12.15
 • محوطه سازی حیاط

  1400.12.26
 • تکمیل لابی

  1400.12.26
 • تکمیل سالن اجتماعات

  1400.12.26
 • محوطه سازی

  1401.1.14
 • نمایی ازلابی

  1400/1/14
 • درب ضدحریق(دودبند)

  1401/1/30
 • آیفون

  1401/1/30
 • دوربین مداربسته

  1401/3/1
 • پمپ خانه

  1401/3/1
 • درب ورودی حیاط

  1401/3/1
 • درب ورودی لابی وهمکف

  1401/3/1
 • نشانگرطبقات

  1401/3/1
 • اعلان حریق طبقات

  1401.3.30
 • اعلان حریق پارکینگ

  1401.3.30
 • سرایداری

  1401.3.30
 • گرمایش سرمایش سرایداری

  1401/04/15
 • نصب کلاهک های بالای بام

  1401/04/15
 • کابینت سرایداری

  1401/04/15
 • حفاظ دورموتورهای فن

  1401/05/01
 • دکور مقابل کنتورهای برق(ترمووود)

  1401/05/01

%99

گزارش ها