بارگذاری فایل از فیش های واریزی

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم میرساند ، بارگذاری فایل از فیش های واریزی ، در سیستم به هنگام اضافه کردن تراکنش واریزی الزامی بوده و به عنوان سند واریزی تراکنش تلقی و مورد بررسی قرار میگیرد. لطفا با دقت نسبت به بارگذاری در هنگام اضافه نمودن تراکنش اقدام فرمایید. اعضاء محترم میتوانند ، ضمن تماس تلفنی با دفتر تعاونی(66551212) نسبت به چگونگی و راهنمایی با بخش مالی تماس حاصل نمایند.